Mesečni arhiv: junij 2020

Trasiranje Pisateljske pešpoti po slovenskih pokrajinah

Če izhajamo iz daljinsko pohodniškega razmišljanja, imamo 104 rojstne hiše slovenskih pisateljev iz knjige Forstnerič Hajnšek, M. in ostali. 2013. Slovenska pisateljska pot. Radovljica: Didakta. Te hiše so točke, do katerih mora pripeljati pot. Najti najbolj idealno pot, ki pomeni, da ne poteka po prometnih poteh, obdana je z lepo naravo itd., je zahtevna naloga. Osnutek začrtane poti je le podlaga, ki lahko prinese boljšo pot samo s testiranjem na terenu in informacijami domačinov. To pravi tudi srbski pregovor: čitaj kartu i pitaj seljaka.

Res je, da sem skušal iti po poteh, ki sem jih že prehodil in imamo opisane na: http://lebinca.com/pohodi, kar pomeni, da bo ta del v redu. Skušal sem iti tudi po markiranih poteh, ki sem jih imel na karti 1:5.000. So pa določeni odseki, na katerih ni bilo ne mojih prehojenih poti, ne markiranih. To pa vsekakor pomeni tveganje, da bo pot kvalitetna. Iz prakse vem, da na terenu ugotoviš, da je trasirana pot v naravi neprimerna. Vsekakor bi moral to biti projekt prostovoljcev, ki jim ni zaslužek na prvem mestu, ampak želja, da se naredi nekaj dobrega za pohodništvo.

Sam težim k pohodniškim potem brez markacij in informacijskih tabel, kar sem poimenoval: zero information boards & signs pohodniška pot Orientiramo se s pomočjo GPS sledi. Informacije pa dobimo na spletni strani poti.

Zofka Kveder

Spoštovani!

Veseli me, da se trasira slovenska pisateljska pot, saj sem z gospo Vladko Tucovič sodelovala že pri izboru gradiva za vsebinski del v knjigi Slovenska pisateljska pot. V knjigi lahko vidimo in preberemo, da na Zofko Kveder ohranjamo spomin s spominskim kotičkom v osnovni šoli, kjer poleg knjig, reprodukcij dokumentov in fotografij hranimo tudi posamezne osebne predmete pisateljice.
Glede na opis projekta v linku, ki ste ga posredovali, je bilo moč sklepati, da lahko tudi domačini morda damo kakšen predlog glede poti. Zato bi v primeru Zofke Kveder morda označili tri točke – hišo v Retjah, kjer je živela Zofka Kveder, osnovno šolo, ki hrani zbirko, in hrib Tabor, od koder je lep pogled na Retje (fotografija je v knjigi). Podatki o omenjenih točkah so naslednji:
– hiša, v kateri so Kvedrovi živeli nekaj let, ima naslov Retje 6;
– Osnovna šola dr. Antona Debeljaka loški Potok je na naslovu Hrib – Loški Potok 101;
– za Tabor, to je hrib s cerkvijo in s pogledom na Retje in cel kraj, lahko uporabite naslov župnišča, to je Hrib – Loški Potok 98.

Če želite morda še katero informacijo, smo vam z veseljem na voljo, če pa naši predlogi ne pridejo v poštev, uporabite samo naslov, na katerem je stala hiša, v kateri je živela Zofka Kveder.

Lep pozdrav,
Bogdana Mohar, profesorica na OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok

Pozdravljeni,

hvala za poslano. Sama pot je dolga 1600 km. Če bi jo želeli prehoditi, bi morali vsak dan hoditi 30 km in to 50 dni. Pot je samo osnutek. Sedaj smo v fazi, da bi morali pot testirati na terenu. Glede na to, da delamo kot prostovoljci, bi se morali vključiti še prostovoljci iz območij, kjer poteka pot in nam poslati pripombe oziroma potrdilo, da je pot prava. To bi storili v obliki posnetih GPX sledi.

Pot je treba razumeti kot daljinsko pohodniško pot, ki gre obvezno mimo pisateljev, ki so v knjigi Slovenska pisateljska pot. Kot ste že rekla so določene stvari opisane v knjigi Slovenska pisateljska pot in informira pohodnike. Sama trasa skuša iti čim bolj neposredno proti naslednji rojstni hiši pisatelja. Skušamo se izogibati tudi prometnim cestam. Glede na to, da ima pot značaj daljinske pohodniške poti in ne učne poti, je poudarek na hoji po trasi, ki naj bi bila čim lepša in obišče vse pisatelje iz knjige Slovenska pisateljska pot.

Lep pozdrav
Janez Černilec