Predstavitev Pisateljske pešpoti po Sloveniji (PPPS)

 

ODZIVI

Logotip Pisateljska pešpot po Sloveniji

1 . Kdo smo?

Prihajamo iz Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole, ŠC Kranj. Realizirali smo že več projektov povezanih s trasiranjem pohodniških poti (kliknite tukaj). Mentor projektov je Janez Černilec, učitelj strokovnih predmetov na prej omenjeni šoli.

2 . Zakaj na Pisateljsko pešpot po Slovenji (PPPS)?

Si želite ogledati Slovenijo iz kulturnega, zgodovinskega, geografskega, gastronomskega, geološkega, biološkega, arheološkega, sociološkega, ekonomskega, literarnega, političnega, rekreativnega … vidika s pomočjo hoje, ki nudi najbolj izvirno izkušnjo? Želite imeti pestre, zanimive, dinamične, zabavne, poučne … dneve na pohodniški poti? Želite pridobiti zanimive fotografije? Se želite rekreirati, srečati z zanimivi ljudmi, obiskati kraje, povezane s slovenskimi literati, okusiti slovensko kulinariko, se morda okopati v naravnih in umetnih kopališčih, opazovati rastlinstvo na poti, se družiti s prijatelji na pohodniški poti …? Vse to lahko doživite na Pisateljski pešpoti po Sloveniji?

3.  Pisateljska pešpot po Sloveniji (PPPS)

Idejo za Pisateljsko pešpot po Sloveniji smo dobili na podlagi Slovenske pisateljske poti, katero je zasnovalo Društvo slovenskih pisateljev (kliknite tukaj). Gre za pešpot, ki povezuje rojstne hiše in druga obeležja povezana s pokojnimi slovenskimi literati.

Za Google zemljevid, kjer je vrisana Pisateljska pešpot po Sloveniji, so zabeležena obeležja, ki so povezana s pokojnimi slovenski pisatelji in z označbo naravnih kopališč ob Pisateljski pešpoti po Sloveniji, kliknite tukaj. Uporaba GPX sledi je na lastno odgovornost!

Za PDF zemljevid Pisateljske pešpoti po Sloveniji kliknite tukaj.

Pisateljska pešpot po Sloveniji ne gre skozi: Slovensko Istro in Zgornjo Savinjsko dolino.

Pisateljska pešpot po Sloveniji

Pisateljska pešpot po Sloveniji

4. Katere so prednosti Pisateljske pešpoti po Sloveniji?

Gre za kulturno učno pot, saj obiščemo okoli 100 točk, ki so povezane s slovenskimi literati. Veliko rojstnih hiš slovenskih literatov je preurejenih v muzej. Obisk teh muzejev je posebno doživetje. V nekaterih muzejskih hišah so pripravljeni predstaviti muzej enemu, dvema, trem … obiskovalcem za dokaj nizek znesek.

Gre za najdaljšo pohodniško pot v Sloveniji, saj je potrebno prehoditi okoli 1.600 km.

Po prehojeni celotni poti oziroma njenih delov boste bogatejši za izkušnje, s katerimi boste drugače gledali na Slovenijo iz vseh vidikov. Vaše znanje, morala in etika se bo dvignila na višji nivo.

5. Mnenja pohodkov o Pisateljski pešpoti po Sloveniji

Miha Sket, Ljubljana: Pohodi med hišami pisateljev poteka z razgledi po slovenskih pokrajinah. Doživetja narave, pogovori s sosedi ali sorodniki, ki poznajo zgodbe o literatih, spomeniki in plošče, ki so jih postavili njim v čast, prikažejo slovensko literaturo sveže in otipljivo ( 20. 9. 2021).

6. Pogosta vprašanja in odgovori

1. Kako se orientirati po Pisateljski pešpoti po Sloveniji?
Orientacija po Pisateljski pešpoti po Sloveniji temelji na GPX sledeh, ki so posnete na terenu. To velja samo za tiste etape, ki so bile  prehojene (kliknite tukaj). Načrtovane etape še niso bile testirane na terenu, zato ni mogoče jamčiti za njihovo pravilnost. Pri tem uporabljamo ročne GPS naprave, prenosne telefone … Kar znaten del poti poteka po že obstoječih markiranih poteh, ki so pod okriljem PZS Slovenije (kliknite tukaj) …  Deli, ki niso markirani, potekajo po poteh, po katerih ljudje pogosto hodijo in vodijo v pravo smer. Le-ti so razvidni iz Strave -> Explore -> Create a route (plačljiva verzija).

s

2. Kje prenočevati?
Na spletni strani še ni določenih prenočišč. Velik del poti je povezan z železniško in avtobusno infrastrukturo, kar pomeni, da se lahko odpeljemo s pomočjo teh prevoznih sredstev do želenih krajev, kjer bi želeli prenočevati. Dejstvo pa je, da ni vedno prenočišč povsem ob poti, kjer naj bi bilo konec etap.

3. Kako sodelovati pri trasiranju Pisateljske pešpoti po Sloveniji?
Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, ŠC Kranj smo se prostovoljno lotili trasiranja Pisateljske pešpoti po Sloveniji. Pri tem smo si pomagali s knjigo: Forstnerič, Hajnšek M. in ostali. 2013. Slovenska pisateljska pot: vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev. Didatka: Radovljica.

V prvi fazi smo na zemljevid s pomočjo LIDAR tehnologije oziroma laserskih posnetkov tal vrisali okoli 100 rojstnih hiš slovenskih pisateljev. Nismo vrisali rojstnih hiš pisateljev, ki so živeli v zamejstvu (Avstrija, Italija). Med posameznimi rojstnimi hišami smo potegnili pot oziroma GPS sled.

Obračamo se na vse zainteresirane tekače, pohodnike …, ki živijo na območjih rojstnih hiš pisateljev, da bi preizkusili našo načrtovano GPS sled v naravi, kako funkcionira. Ali je prehodna ali neprehodna? Ali bi se morda lahko potegnila boljša trasa, ki jo poznate kot domačini? …

Do sedaj je pot preverjena za naslednje etape (kliknite tukaj).

V obliki video-vodiča vam posredujemo navodila, kako uporabljamo vrisano GPS sled, če uporabljamo Googlove zemljevide. Za original film kliknite tukaj.


s
V obliki video-vodičev vam posredujemo navodila, kako se uporablja aplikacija “Viewranger” na pametnem telefonu  (kliknite tukaj), in sicer kako shraniti na vaš računalnik načrtovano sled iz spletne strani: http://slopisateljskapot.splet.arnes.si; kako naložiti načrtovano GPS sled na pameten telefon in hoditi po poteh s pomočjo načrtovane GPS sledi; kako poslati posneto GPS sled zainteresiranim ljudem.


s
Izdelano GPX sled lahko pošljete na moj e-poštni naslov: cernilec@gmail.com

Druga možnost pa je, da posnamete pot s pametno uro in jo delite na Stravi.

Na ta način bomo lahko vsi zainteresirani prostovoljno prispevali k kulturnemu turizmu v Sloveniji.

Vljudno vabljeni!

Prosimo vas, da izpolnite obrazec (kliknite tukaj), če ste pregledali traso slovenske pisateljske poti oziroma jo trasirali!

Risanje sledi v http://my.viewranger.com (klinite tukaj za ogled filma na računalniku)

s

4. Kje dobiti podrobne opise posameznih etap in GPX sledi teh etap?
Te opise dobite na zavihku Posamezne etape -> Slovenske regije -> Posamezne etape, pri čemer vsaka etapa pokriva naslednje teme:

  1. zemljevid pohoda & GPX sled;
  2. blog o pohodu;
  3. 3-D posnetek poti;
  4. fotogalerijo.

5. Kaj še zanimivega vsebuje spletna stran Pisateljska pešpot po Sloveniji poleg opisa etap?
Spletna stran vsebuje na zavihkih:

  1. Kulinarika (vsebina povezano s tradicionalnimi in sodobnimi jedmi, ki smo jih deleži ob poti).
  2. Rastlinstvo (vsebina povezana z gozdnimi, vrtnimi, travniškimi in poljskimi rastlinami).
  3. Blog (vsebina povezana z pokojnimi literati ob Pisateljski pešpoti po Sloveniji, …).
  4. Koristne povezave (vsebine povezane z različnimi področji, ki se tičejo kulture, literature, geografije, zgodovine …, ki se nanašajo na Pisateljsko pešpot po Sloveniji).
7. Razno

Projektna zamisel: Kulinarika na Pisateljski pešpoti po Sloveniji (kliknite tukaj)

Stenski koledar 2021: Pisateljska pešpot po Sloveniji (kliknite za PDF 186 MB tukaj).

Stenski koledar 2022: Pisateljska pešpot po Sloveniji (kliknite za PDF MB tukaj).

Stenski koledar: Pisateljska pešpot po Sloveniji 2020 (kliknite za PDF 200 MB tukaj) -> kliknite za slike PNG tukaj