Haloze, pod Donačko g. & Bočem, Ptujsko p. (6)

Vir: SPIRIT Slovenija. 2020. Okusiti Slovenijo. [Online]. Razpoložljivost: https://bit.ly/2HiiXgZ  (17. 8. 20)