1 Gorenjske etape

Za GPX sled Pisateljske pešpoti po Gorenjski kliknite tukaj. Uporaba GPX sledi je na lastno odgovornost!

1. 1 etapo: Lukovica pri Ljubljani-Cerklje na Gorenjskem začnemo v Lukovici pri Ljubljani. Iz Lukovice se odpravimo do Kamnika. Iz Kamnika gremo do Cerkelj na Gorenjskem. V Kamniku si ogledamo doprsni kip pesnika Franceta Balantiča in rojstno hišo Rudolfa Maistra.

1.2 etapa: Cerklje na Gorenjskem-Kranj poteka iz Cerkelj na Gorenjskem do Preddvora in naprej do Kranja. V Preddvoru obiščemo grad Turn, kjer je delovala pesnica Josipina Urbančič – Turnograjska. V Prešerenovem gledališču je na ogled doprsni kip pistalja Rudija Šeliga.

1.3 etapo: Kranj-Škofja Loka hodimo iz Kranja do Škofje Loke preko Podreče, Sore in Osolnika. V Podreči si ogledamo doprsni kip Simona Jenka.

1.4 etapa: Škofja Loka-sv. Tomaž poteka iz Škofje loke mimo Visokega pri Poljanah do sv. Tomaža nad Praprotnim. Na Visokem si ogledamo kmečki dvorec, ki je bil v lasti pisatelja Ivana Tavčarja in njegov spomenik.

1.5. etapa sv. Tomaž-Lipnica gre iz Sv. Tomaža do Lipnice (Krope) mimo Zgornje Besnice, Podnarta in Podbrezij. Ko se iz Podbrezij vrnemo nazaj v Podnart po isti poti krenemo proti Spodnji Dobravi, ki jo obidemo po severozahodni strani, prav tako Srednjo Dobravo. Iz Zgornje Dobrave se spustimo v Lipnico pri Kropi. V Podbrezjah si poleg cerkve sv. Jakoba lahko ogledamo kipe: Ivane Kobilice, Mimi Malenšek, Petra Žiwobskega in Karla Mauserja.

1.6 etapa Lipnica-Bohinjska Bistrica nas vodi preko Vodiške planine na Jelovici do Bohinjske Bistrice. Pri osnovni šoli Janeza Mencingerja se nahaja doprsni kip prej omenjenega književnika.

1.7 etapa: Bohinjska Bistrica-Bled nas popeljale iz Bohinjske Bistrice preko Pokljuke do Bleda. Na Bledu najdemo doprsni kip pisatelja Toneta Svetine in si ogledamo njegovo zanimivo hišo, okrašeno s kovinskimi skulpturami.

1.8 etapo: Bled-Jesenice začnemo na Bledu in končamo na Jesenicah, do katerih pa pridemo iz Most pri Žirovnici preko Blejske Dobrave. Med potjo obiščemo Radovljico in vasi pod Stolom: Rodine, Doslovče, Vrbo, Žirovnico. V starem delu Radovljice je rojstna hiša Antona Tomaža Linharta in pri cerkvi sv. Petra stoji doprsni kip Ivana Hribovška. V Rodinah je rojstna hiša pisatelja Janeza Jalna. V Doslovčah je rojstna hiša  pisatelja Frana Seleškega Finžgarja, ki je preurejena v spominski muzej . V Vrbi najdemo doprsni kip in rojstno hišo največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. V Žirovnici je rojstna hiša bibliotekarja Matije Čopa. Na Jesenicah najdemo rojstno hišo s spominskim obeležjem, kjer je živel Pavle Zidar . Poleg tega sta na Jesenicah 2 doprsna kipa revolucionarja in delavskega pesnika, dramatika in pisatelja Toneta Čufarja.

1.9 etapa: Jesenice-Kranjska Gora poteka iz Jesenic do Kranjske Gore. Tam je na ogled rojstna hiša Josipa Vandota.

1.10. etapo: Kranjska gora – Koča pri izviru Soče začnemo v Kranjski gori in se povzpnemo do prelaza Vršič, kjer že zakorakamo na Primorsko. To etapo končamo na Primorskem, in sicer pri Koči pri izviru Soče.